fbpx
Dr n. med. Anna Galęba

Dr n. med. Anna Galęba

Dyplomowany Lekarz Medycyny Estetycznej (Pol, USA),

Certyfikowany Lekarz Medycyny Estetycznej (USA)

Ukończyłam Wydział Lekarski I w 2005 roku i Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej w 2008 (z wynikiem bardzo dobrym) na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2008 roku ukończyłam z wyróżnieniem PSME PTL w Warszawie uzyskując tytuł Dyplomowanego Lekarza Medycyny Estetycznej. W 2011 roku uzyskałam tytuł Doktora Nauk Medycznych.
Medycyną estetyczną zajmuję się od 2006 roku. Wiedzę z medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej zdobywałam w Polsce i za granicą (m.in.: Brazylia, USA, ZEA – Dubaj, Niemcy, RPA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Malezja, Tajlandia, Indie…), szkoląc się u największych sław w tej dziedzinie. W 2016 roku w USA, uzyskałam tytuł Certyfikowanego Lekarza Medycyny Estetycznej, rok póżniej (również w USA), tytuł Dyplomowanego Lekarza Medycyny Estetycznej. Wykłady i szkolenia kliniczne przeprowadzone były przez znaną na całym świecie American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM).

Jestem autorką licznych publikacji w renomowanych, punktowanych czasopismach medycznych (ponad 45) i książkach medycznych (ponad 10) z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, dermatologii oraz zarządzania w opiece zdrowotnej.
Jestem w Radzie Programowej kilku renomowanych czasopism medycznych w Polsce i za granicą (USA, Indie). Jestem również Recenzentem kilku prestiżowych (punktowanych), czasopism medycznych z Polski i USA (w tym również, z Impact Factor Thomson Reuters).
Jestem szkoleniowcem z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Przeszkoliłam w tym zakresie ponad 2000 lekarzy z Polski i zagranicy oraz około 500 kosmetologów z podstaw kosmetologii.

Regularnie uczestniczę w Estetycznych Kongresach Medycznych w Polsce i zagranicą jako uczestnik, wykładowca (ponad 35 wystąpień na Kongresach, w tym również Światowych), szkoleniowiec, przewodnicząca sesji, główna prowadząca konferencje lub sympozja.
Prowadzę własną praktykę, jako lekarz medycyny estetycznej w Poznaniu i w Warszawie. Jestem członkiem kilku Stowarzyszeń Lekarskich, w tym Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Jestem w Zarządzie Stowarzyszenia Anti Ageing Foundation – Society of Regenerative Aesthetic & Functional Medicine w Indiach (Chairman – Poland Chapter).

W moim podejściu naukowym hołduję idei medycyny opartej na dowodach naukowych.

Obsługa pacjentów także w języku angielskim

Cert. Aesthetic Medicine Doctor,

Cert. Cosmetic Doctor

I’m graduated from Medical University (as a Medical Doctor) in 2005 and I have a Diploma in Management in Health Care in 2008 (postgraduate) at the Poznan University of Medical Sciences (Poland). Cert. Cosmetic Doctor, Cert. Aesthetic Medicine Doctor I received in 2008, in Warsaw (completed with distinction). The degree of PhD, MD I received in 2011.
Having duly completed the necessary courses of study and clinical workshops in Aesthetic Medicine by the American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM), in 2016 in the USA, I obtained the title of Certified Aesthetic Medicine Doctor, after a year later (also in the USA), I was awarded the Diploma in Aesthetic Medicine.

I am the author of tens publications in reputable medical journals (more than 45) and medical books (more than 10). I’m Member of Editorial Board of several prestigious medical journals in Poland and abroad (USA, India). I am a Reviewer of prestigious medical journals in Poland and USA (with Impact Factor Thomson Reuters).

I’m advanced aesthetic trainer. I have trained more than 2,000 doctors of aesthetic and anti-aging medicine from Poland and abroad (and about 500 cosmetologists from the basic of cosmetology).
I regularly participates in congresses of aesthetic medicine also as a Participant, Speaker (more than 35 speeches), Trainer, Workshop moderator, Chairman and President of the session. I have an Aesthetic Medicine and Anti-Aging Private Practice in Warsaw and Poznan (Poland).
Member of Polish Society of Hygiene. I am Chairman – Poland Chapter of Anti Ageing Foundation – Society of Regenerative Aesthetic & Functional Medicine in India.

In my scientific approach professes the idea of medicine based on scientific evidence (EBM).

Zachęcamy do lektury najnowszych artykułów autorstwa Dr n. med. Anny Galęby: